[ eng ][ fra ][ glg ] [ por ] [ spa ]T.BBe • L'eBB • A.eBB_glg • A.eBB_por • L.eBBAt the mercy of the Ascension given at / to the heart of life
« Aux mercis de l'Ascension donnée au / ô cœur de la vie »


Johny-Borges "Xoán | Nas grazas da Ascensión dada ó / no corazón da vida#26.V.2006" BRAGA


“Nas graças da Ascensão dada ao / ó / no coração da vida”

“En las gracias del Ascensión dada al / en el corazón de la vida”Curriculum Vitæ
[ CV_eng ]  [ CV_fra ]  [ CV_glg ]  [ CV_por ] [ CV_spa ] 
As T.BBe president I faced the possibility to deliver a copy of my future collection of poems which translations are in process. Let's be patient...


En tant que président L'eBB j'ai envisagé la possibilité de délivrer une copie de ma future collection de poèmes dont les traductions sont en cours. Soyons patients...

Como presidente A.eBB_glg encarei a posibilidade de entregar unha copia da miña futura colección de poemas cuxas traducións están en proceso. Imos ser pacientes...


Como presidente A.eBB_por encarei a possibilidade de entregar uma cópia da minha futura coletânia de poemas cujas traduções estão em processo. Vamos ser pacientes...


Como presidente L.eBB encare la posibilidad de entregar una copia de mí futura collectanea de poemas cuyas traducciones están en proceso. Seamos pacientes...Send me money
To send me money (if you owe me...), the easiest way is to do it over the Internet, via PayPal. Bank cards accepted. Please send me an email stating the reason for the payment and its references so that I can find it.
DonateM'envoyer de l'argent
Pour m'envoyer de l'argent (si vous m'en devez...), le plus simple, c'est de le faire par Internet, via Paypal. Cartes bancaires acceptées. Merci de m'envoyer un mail en indiquant le motif du paiement et ses références pour que je le retrouve.
Faire un don

Mándeme cartos
O xeito máis sinxelo de enviarme cartos (se me debe ...) é facelo por Internet, a través de Paypal. Tarxetas de crédito aceptadas. Envíeme un correo electrónico indicando o motivo do pago e as súas referencias para poder atopalo.
Doar

Envie-me dinheiro.
Para me enviar dinheiro (se me deve...), a maneira mais fácil é fazê-lo através da Internet, através de PayPal. Cartões bancários aceites. Por favor envie-me um e-mail indicando o motivo do pagamento e suas referências para que eu possa encontrá-lo.
DoarEnvíeme dinero
Para enviarme dinero (si me lo debe...), la forma más fácil es hacerlo a través de Internet, a través de PayPal. Tarjetas bancarias aceptadas. Por favor, envíeme un correo electrónico indicando el motivo del pago y sus referencias para que pueda encontrarlo.
Donar
 

UTC+01:00: (France Francia  França +33) (0)6.52.07.68.27

© D(.) Rodrigo Anes & Brácaros Lobbying